• #
 • #
HOIAME LOODUST HOIAME TEIE SEADMETED ALATI TÖÖKORRAS
 • ÖKONOOMSED KÜTTESEADMED

  Energiatõhusad kütteseadmed ....

  KÜSI PAKKUMIST
 • KÜTTESEADMETE HOOLDUS JA REMONT

  Gaasiseadmete hooldus ja remont.

  KÜSI HINDA

Kes me oleme?

Meie eesmärk on kliendi soov, rahulolu, ehitatu kvaliteet ja töökindlus.

OÜ ICT Projekt on tegev Eesti ehitusturul alates aastast 1998. Meie areng on olnud järjepidev, järjepidevalt on lisandunud uusi valdkondi tehnosüsteemide ehitamise alal.
Tegeleme tehnosüsteemide ehitamisega kogu Eesti Vabariigi ulatuses.

Meie ehitatud objektide arv on üle 600 ühiku. Ehitatu on vastanud tellija soovidele ja on edukalt kasutuses.
Olulistemaks ehitisteks, lähtudes tehnilistest lahendustest ja tööde mahtudest,on olnud meie jaoks Särevere asula turbal ja pelletil töötav täisautomaatne katlamaja Järvamaal, Kunstimuuseumi(KUMU) küttetorustik eelisoleeritud soojatorudest, Tartu Tamme gümnaasiumi kütte, veevarustuse ja kanalisatsioonitööd, gaasipaigaldised torustike kogupikkusega ca. 20 kilomeetrit Ülenurme vallas Tartumaal ja Rakvere linnas Lääne-Virumaal.

Omandatud töökogemused võimaldavad meil ehitada erineva keerukuse ja raskusastmega tehnosüsteeme.Oma tegevuses lähtume eelkõige tellija soovdest,samaaegselt juhindudes samaaegselt tööde teostamisel kehtivatest ehitusnormidest ja kvaliteedinõuetest.Ehitame tehnosüsteeme,millised on töökindlad, keskkonnasõbralikud, ohutud ümbritsevale keskkonnale ja inimestele.
Töö tegemisel lähtume heast ehitustavast.
Meie töövõtt ulatub alates tehnilise lahenduse väljapakkumisest kuni tööde käikuandmiseni.

Meie eesmärk on kliendi soov,rahulolu,ehitatu kvaliteet ja töökindlud.
Pakume oma teenust ja seadmeid erakliendile,avalikule sektorile,tööstustarbijale.

 • OLEME TÖÖS KIRGLIKUD
 • AUSAD & USALDUSVÄÄRSED
 • ALATI VALMIS UUTEKS VÄLJAKUTSETEKS
 • Katlamajade ehitus

  Katlamajad gaasi-, õli-, tahkeküttel; maa-, õhk-, päikese soojuse küttel

  Katlamajad gaasi-, õli-, tahkeküttel; maa-, õhk-, päikese soojuse küttel.Paigaldame kliendi soovile vastava katla,teostame vastavalt kliendi soovile katlamaja soojus-tehnilise osa ehitamise.Teeme automaatika ja paneme ehitatu tööle.

  Anname töödele garantii ja tellija soovil teostame ka ehitatu hooldust.

 • Gaasipaigaldised

  Teostame gaasitöid toitetorustike väljaehitamisest kuni gaasiseadmete paigalduseni

  Teostame gaasitöid alates toitetorustike väljaehitamisest kuni gaasiseadmete paigaldusele ning käikuandmisele.

 • Kütte- ja aurutorustikud, soojasõlmed

  Pakume tehnoloogilise auru seadmed ja nende lisasid

  Auruseadmed tootlikusega alates 50kg/h auru kuni 10 000kg/h auru, vajadusel ka suurema tootlikusega. Tarnime seadmed,paigaldame ja anname ekspluatatsiooni.

 • Katlad, aurugeneraatorid, soojaõhu puhurid

  Pakume suurt valikut erinevate tootjate küttesüsteeme

  Pakutavad tooted: teraskatlad REX (ICI Caldaie - uus mudel REX F), kiiraurutootja PX, madalsurve aurukatel BX, kesksurve aurukatel AX, kesksurve aurukatel GX, thermaalõli katel OPX, kaugkütte katel ASX, madalatemperatuurised keskkütte katlad TNA (kuni 100oC) jt.

  Aurukateldele pakume lisaks toitevee etteande mahuteid, veepehmendussüsteeme, dearaatoreid jm. juht ning kontrollsüsteeme aurule.
  Firma Tecnoclima S.p.A. (PDF - laadi alla) - gaasil töötavad sooja õhu puhurid tööstushoonete kütteks, võimsusega 15,0 - 104,7 kw; küte - maagaas. Sama firma tootevalikus ka gaasil töötavad sooja õhu puhurid, millised töötavad ventilatsiooni torustike kaudu ruumide soojendamisele. Samuti soojaõhu puhurid, millised töötavad kergõlil.

 • Automaatsed tulekustutussüsteemid (vee baasil)

  Omame töölubasid ja oskusi automaatse tulekustutussüsteemi (sprinklersüsteemi) paigaldamiseks

  Tarnime seadmed, paigaldame, teeme vajalikud kontrollid ja anname ekspluatatsiooni.

MIDA TEEMETOOTED & TEENUSED

SUUREMAD PROJEKTID

Lauka Põhikooli puidugraanulil töötav katlamaja

MEIE POOLT TEOSTATUD TÖÖD

Are Vallamaja ja Põhikooli hakkepuidu katlamajade ehitamine

MEIE POOLT TEOSTATUD TÖÖD

MEIE PARTNERID

 • -
 • -
 • -

MIDA KLIENDID MEIST ARVAVAD

 • Kindlad partnerid, oskavad oma tööd ja tunnevad tähtaegu. Töö korralik, töökindel ja kvaliteetne.

  Üllar Rohtla – Barrus AS
 • Oleme rahul. Tellitud tööd tehakse kvaliteetselt ja tähtaegselt.Arvestavad igati meie soove ja vajadusi. Hea see, et saab täieliku paketi - projekt, töö, käikuandmine, hooldus.

  Kardo Hool – EXMET OÜ

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Loodame , et meie tegevusvaldkond on Teile huvipakkuv, lisainfo vajadusel kontakteeruge meiega